αβαρέλιαστος

αβαρέλιαστος
-η, -ο [βαρελιάζω]
αυτός που δεν έχει τοποθετηθεί σε βαρέλι.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”